საბაზისო

ღირებულება

30.00 GEL
თვიურად


 • 16 GB SSD

 • 1 GB RAM

 • 1 CPU

 • 1GB/s ლოკალი

 • 10მბ/წმ ლოკალი

 • 1 გამოყოფილი აიპი

 • Root წვდომა

 • ტრაფიკი შეუზღუდავი

 • ლოკაცია საქართველო


ლოკაცია: საქართველო

შეუკვეთეთ

საწყისი

ღირებულება

55.00 GEL
თვიურად


 • 30 GB SSD

 • 2 GB RAM

 • 1 CPU

 • 1GB/s ლოკალი

 • 10მბ/წმ ლოკალი

 • 1 გამოყოფილი აიპი

 • Root წვდომა

 • ტრაფიკი შეუზღუდავი

 • ლოკაცია საქართველო


ლოკაცია: საქართველო

შეუკვეთეთ

პრემიუმი

ღირებულება

100.00 GEL
თვიურად


 • 60 GB SSD

 • 4 GB RAM

 • 2 CPU

 • 1GB/s ლოკალი

 • 10მბ/წმ ლოკალი

 • 1 გამოყოფილი აიპი

 • Root წვდომა

 • ტრაფიკი შეუზღუდავი

 • ლოკაცია საქართველო


ლოკაცია: საქართველო

შეუკვეთეთ

ძირითადი

ღირებულება

200.00 GEL
თვიურად


 • 120 GB SSD

 • 8 GB RAM

 • 4 CPU

 • 1GB/s ლოკალი

 • 10მბ/წმ ლოკალი

 • 1 გამოყოფილი აიპი

 • Root წვდომა

 • ტრაფიკი შეუზღუდავი

 • ლოკაცია საქართველო


ლოკაცია: საქართველო

შეუკვეთეთ