საბაზისო

სრულყოფილი გეგმა სტარტაპისთვის

21.00 GEL
სამი თვით


რეკომენდირებულია მცირე ზომის ვებგვერდისთვისა და ელექტრონული ფოსტებისთვის.

შეუკვეთეთ

საწყისი

სრულყოფილი გეგმა საშუალო ვებგვერდებისთვის

15.00 GEL
თვიურად


რეკომენდირებულია საშუალო ზომის ვებგვერდებისთვის, რომელთა პროგრესირებაც ყოველდღიურად მიმდინარეობს და მოითხოვს მეტ რესურსს.

შეუკვეთეთ

პრემიუმი

სრულყოფილი გეგმა საშუალო ვებგვერდებისთვის

20.00 GEL
თვიურად


რეკომენდირებულია საშუალო ზომის ვებგვერდებისთვის, რომელთა პროგრესირებაც ყოველდღიურად მიმდინარეობს და მოითხოვს მეტ რესურსს.

შეუკვეთეთ

ძირითადი

სრულყოფილი გეგმა პროგრესირებადი ვებგვერდებისთვის

30.00 GEL
თვიურად


რეკომენდირებულია ვბეგვერდებისთვის, რომლებიც პროგნოზირებენ/ჰყავთ მოზრდილი მომხმარებელთა რიცხვი.

შეუკვეთეთ

ბიზნესი

სრულყოფილი გეგმა სრულყოფილი ონლაინ ბიზნესისთვის

60.00 GEL
თვიურად


რეკომენდირებულია ვბეგვერდებისთვის, რომლებიც პროგნოზირებენ/ჰყავთ დიდი და მზარდი ვიზიტორთა რიცხვი.

შეუკვეთეთ