საზიარო ჰოსტინგი

საბაზისო

 • 1 ვებგვერდი
 • 1 GB SSD სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • ბექაფირება & SSl
 • უფასო მიგრაცია

საწყისი

 • 2 ვებგვერდი
 • 5 GB SSD სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • ბექაფირება & SSl
 • უფასო მიგრაცია

პრემიუმი

 • 5 ვებგვერდი
 • 8 GB SSD სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • ბექაფირება & SSl
 • უფასო მიგრაცია

ძირითადი

 • შეუზღუდავი ვებგვერდი
 • 15 GB SSD სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • ბექაფირება & SSl
 • უფასო მიგრაცია

ბიზნესი

 • შეუზღუდავი ვებგვერდი
 • 25 GB SSD სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • ბექაფირება & SSl
 • უფასო მიგრაცია