საზიარო ჰოსტინგი (საქართველო)

საბაზისო
 • 1 SSD GB ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • 1 დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
საწყისი
 • 5 SSD GB ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • 2 დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
პრემიუმი
 • 8 GB SSD ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • 5 დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
ძირითადი
 • 15 SSD GB ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • შეუზღუდავი დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
ბიზნესი
 • 30 GB SSD ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • შეუზღუდავი დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
ბიზნესი +
 • 45 GB SSD ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • შეუზღუდავი დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები