საბაზისო

  • 5 ელ–ფოსტა
  • 3 GB ვებ–სივრცე

POP3/IMAP/SMTP

5.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

პრემიუმი

  • 20 ელ–ფოსტა
  • 10 GB ვებ–სივრცე

POP3/IMAP/SMTP

25.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

საწყისი

  • 10 ელ–ფოსტა
  • 5 GB ვებ–სივრცე

POP3/IMAP/SMTP

10.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

ძირითადი

  • 100 ელ–ფოსტა
  • 30 GB ვებ–სივრცე

POP3/IMAP/SMTP

50.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ