პრემიუმი

 • 90 GB SSD ვებ–სივრცე
 • 8 CPU
 • 3 RAM
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
Starting from
75.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

საბაზისო

 • 30 GB SSD ვებ–სივრცე
 • 1 CPU
 • 2 RAM
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
Starting from
35.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

საწყისი

 • 50 GB SSD ვებ–სივრცე
 • 2 CPU
 • 4 RAM
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
Starting from
50.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

ძირითადი

 • 300 GB SSD ვებ–სივრცე
 • 10 CPU
 • 32 RAM
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
Starting from
50.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ