საბაზისო

 • 1 SSD GB ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • 1 დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
21.00 ლარი
სამი თვით

შეუკვეთეთ

საწყისი

 • 5 SSD GB ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • 2 დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
15.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

პრემიუმი

 • 8 GB SSD ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • 5 დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
20.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

ძირითადი

 • 15 SSD GB ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • შეუზღუდავი დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
30.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

ბიზნესი

 • 30 GB SSD ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • შეუზღუდავი დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
60.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ

ბიზნესი +

 • 45 GB SSD ვებ–სივრცე
 • შეუზღუდავი ტრაფიკი
 • შეუზღუდავი დომენი
 • შეუზღუდავი MySQL ბაზები
 • შეუზღუდავი საფოსტო ანგარიშები
100.00 ლარი
თვიურად

შეუკვეთეთ