ტელეფონი:
     +995 (32) 2110012

    ელ.ფოსტა:
ფინანსური განყოფილება: sales@cleannet.ge
ტექნიკური განყოფილება: support@cleannet.ge 
საჩივრები: abuse@cleannet.ge

  მისამართი:
ილია ჭავჭავაძის გამზირი, ნომერი 11