შეარჩიეთ დომეინი...
www.
www.
www.

მიმდინარეობს გადამოწმება... Verifying transfer eligibility... მიმდინარეობს დომენის შემოწმება...

:domain დაკავებულია :(
გილოცავთ! ხელმისაწვდომია!
Contact Us

Your domain is eligible for transfer

Please ensure you have unlocked your domain at your current registrar before continuing.

Not Eligible for Transfer

The domain you entered does not appear to be registered.

If the domain was registered recently, you may need to try again later.

Alternatively, you can perform a search to register this domain.

არასწორი დომენის ფორმატი

დომენი უნდა შედგებოდეს ლათინური ასოებისგან ან ციფრებისგან , რომლის ჯამური რაოდენობა უნდა იწყებოდეს დან მაქსიმუმ სიმბოლომდე
გთხოვთ ცადოთ კვლავ

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
გააგრძელეთ დომენის რეგისტრაცია მხოლოდ Transfer to us and extend by 1 year* for
.ge
30.00 GEL
.com.ge
12.00 GEL
.org.ge
12.00 GEL
.pvt.ge
12.00 GEL

შემოთავაზებული დომენები

მიმდინარეობს ალტერნატივის შერჩევა მხოლოდ თქვენთვის
ცხელი ახალი აქცია

შესაძლოა დომეინის რჩევის ფუნქცია ყოველეთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი. ხოლო დომეინის ხელმისაწვდომობა მოწმდება რეალური დროის რეჟიმში.