სიახლეები

სიახლეები შემდეგი წყაროდან CleanNet

26th Jun 2021

HDD VS. SSD – სიჩქარეების შედარება

ზოგჯერ გვხვდება მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც SSD მოწყობილობები არც თუ სწრაფები არიან HDD-სთან შედარებით. ძველი HDD-ების სიჩქარე ...